Veleposlaništvo RS Vatikan /Novice /
22.07.2013  

Strateški forum Bled 2013: Spremembe v Evropi in svetu, 2013 BLED STRATEGIC FORUM: "A CHANGING EUROPE IN A CHANGING WORLD"

Strateški forum Bled 2013: Spremembe v Evropi in svetu

Razprava o žgočih vprašanjih v prijetnem okolju
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije in Center za evropsko prihodnost med 1. in 3. septembrom že osmič soorganizirata Strateški forum Bled. V slikovitem in sproščujočem okolju ob prelepem Blejskem jezeru forum ponuja platformo za razpravo o ključnih vprašanjih današnjega sveta. Skozi leta se je razvil v vodilno srečanje na visoki ravni v tem delu Evrope, ki se ga udeležujejo ugledni govorniki, politiki, uspešni poslovneži, intelektualci in mediji. Vsako leto pritegne več kot 450 udeležencev iz 50 držav.

Strateški forum Bled 2013: Spremembe v Evropi in svetu
Vodilna tema letošnjega foruma bodo Spremembe v Evropi in svetu. Udeleženci bodo razpravljali o problemih, s katerimi se zaradi hitrih političnih in gospodarskih sprememb spoprijema Evropa znotraj in zunaj svojih meja. Kot edinstvena tvorba se Evropska unija nenehno razvija in dopolnjuje ter prilagaja novim razmeram. Danes mora premagati zahtevne izzive, ki jih prinašajo gospodarska kriza in problemi, s katerimi se spopada ves planet, in – tudi v duhu evropskega leta državljanov – najti zmagovalno formulo za svojo institucionalno strukturo in prihodnjo usmeritev.

Glavnemu panelu, ki bo potekal 2. septembra, bo sledil posebni panel o vodni problematiki na Bližnjem vzhodu in v Severni Afriki ob mednarodnem letu vodnega sodelovanja.
3. september bo namenjen razpravam o prihodnosti ekonomske in monetarne unije, vlogi mednarodnega kazenskega pravosodja, odnosom med EU in Turčijo ter širitveni politiki EU do Zahodnega Balkana po pridružitvi Hrvaške.

Poslovni forum: Poslovanje v Rusiji in Osrednji Aziji
Skladno z mednarodnimi in regionalnimi poslovnimi gibanji ter prednostnimi nalogami slovenske zunanje politike in gospodarske diplomacije bo drugi poslovni forum, ki bo 2. septembra, namenjen iskanju novih poslovnih priložnosti in raziskovanju novih možnosti. Poseben poudarek bo na Rusiji in Osrednji Aziji ter vprašanju energetike in razvoja visoke tehnologije. Dogodek bo organiziran v sodelovanju s Slovensko-ruskim gospodarskim svetom in IEDC – Poslovno šolo Bled.

Strateški forum mladih: Medgeneracijska nasprotja
Letošnji Strateški forumu mladih pod naslovom Medgeneracijska nasprotja prinaša novo obliko obravnave tem, ki zadevajo mlado generacijo: Mladi v EU: prihodnost ali izgubljena generacija?, Digitalna revolucija: sam svoj politik in Poslovne inovacije: nova orodja in nova pravila.

Letos je Strateški forum mladih sestavljen iz niza več dogodkov. Udeleženci so tako lahko najprej razpravljali o različnih vprašanjih in opredelili izzive, zdaj predstavljajo zamisli in predloge za spoprijemanje s temi izzivi, na koncu pa bodo poiskali možne rešitve in usmeritve.

Tako so na konferenci Izzivi, ki je potekala v Ljubljani 27. in 28. junija, izbrani mladi strokovnjaki kovali ideje in skušali opredeliti izzive. Poleti se bo iz tega oblikoval nabor zamisli, ki bodo razčlenjene na sklepni konferenci 1. septembra na Bledu.

Dodatne informacije poiščite na spletni strani foruma www.bledstrategicforum.org ali nas spremljajte na Facebooku in Twitterju. Dnevno posodobljen seznam udeležencev je na voljo tu.

Medije vabimo k spremljanju dogodkov, za kar je potrebna predhodna registracija na http://akreditacije.ukom.gov.si/en.

Registracija je mogoča od 26. julija do 26. avgusta do 12.00.

Kontaktne osebe ob dodatnih vprašanjih glede registracije:
Andrej Savelli (+386 1 478 26 98, +386 31 855 127, info.ukom[@]gov.si)
Simona Vučak (+386 1 478 26 54, +386 31 676 054, info.ukom[@]gov.si)
Sandra Letica (+386 1 400 26 13, + 386 51 379 211, info.ukom[@]gov.si)

Akreditacije boste lahko prevzeli na akreditacijskem pultu v hotelu Golf od 1. septembra od 8.00.
 
Opozorilo: akreditacija ni vabilo in se nanjo ni mogoče sklicevati

 

2013 BLED STRATEGIC FORUM: "A CHANGING EUROPE IN A CHANGING WORLD"

Pressing issues tackled in a relaxing environment

Between 1 and 3 September 2013 the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia and the Centre for European Perspective will organise the eighth Bled Strategic Forum (BSF). Held in the picturesque resort town of Bled, the BSF offers a platform for discussing the most pressing issues of our age in a relaxing environment of the beautiful alpine lake. This explains why it developed into one of the most well-known high-level forums in this part of Europe, attracting prominent speakers, important policy makers, successful businessmen, as well as academia and media representatives. Every year, the Forum is attended by more than 450 participants from 50 different countries.

2013 Bled Strategic Forum: A Changing Europe in a Changing World

The 2013 BSF will be held under the title "A Changing Europe in A Changing World". As the main theme suggests, the forum will address the problems that Europe is facing, both internally and externally, in a constantly changing political and economic climate. As a sui generis structure, the European Union has always been a work in progress, ready to respond and adapt to changing circumstances. Today, more than ever before, it has to overcome the hurdles posed by the economic crisis and global challenges and – also in the light of European Year of Citizens – find a winning recipe for its institutional structure and roadmap for the future.

The main panel "A Changing Europe in A Changing World" will take place on 2 September and will be followed by a special panel which will address the water challenge in the Middle East and North Africa region (in light of 2013 International Year of Water Cooperation).

On 3 September, four different panels will be held on the following topics: prospects for the EU Economic and Monetary Union, the role of International Criminal Justice, EU-Turkey relations and EU enlargement policy towards the countries of the Western Balkans region after Croatia's accession.

Business BSF: Doing Business in Russia and Central Asia

Following international and regional business trends, as well as Slovenian foreign policy and economic diplomacy priorities, on 2 September 2013 the second Business BSF 2013 will seek to create new business opportunities and explore new potentials. Russia and Central Asia will be the focus of attention, highlighting energy and high-tech development in particular. Business BSF will be organised in cooperation with the Slovenian-Russian Business Council and IEDC-Bled School of Management.

Young BSF: The Clash of Gs

The 2013 Young BSF, held under the title "The clash of Gs", will see a new concept of tackling some of the most significant issues faced by the young: the Youth in the EU: The promise for the future or a lost generation?, Digital revolution: DIY politics and Doing Business: New tools and new rules.

This year, the Young BSF will be stretched out over a longer period so as to enable all participants to firstly discuss different situations and define the challenges, then put forward different ideas and proposals on how to go about these challenges, and, finally, come up with possible directions and solutions.

The first in the series of events in the context of the 2013 Young BSF was the Challenge Conference on 27 and 28 June in Ljubljana. Young professionals devoted two days to brainstorming and debating with the aim of defining and identifying the challenges to be further developed in the Idea Pool over the summer and at the closing Solution Generator Conference on 1 September in Bled.

For further details about the Forum, please visit www.bledstrategicforum.org or follow us on Facebook or Twitter. The daily updated list of participants is available here.

Media representatives are welcome to attend and cover the eighth Bled Strategic Forum, for which you will require accreditation badges. Please register and apply at: http://akreditacije.ukom.gov.si/en

Registration will be open from 26 July to 26 August 2013 (until 12.00).

In case of additional questions regarding the accreditation procedure, please contact:

Andrej Savelli  (+386 1 478 26 98, +386 31 855 127, info.ukom[@]gov.si)

Simona Vučak (+386 1 478 26 54, +386 31 676 054, info.ukom[@]gov.si)

Sandra Letica   (+386 1 400 26 13, + 386 51 379 211, info.ukom[@]gov.si)

You can also send an e-mail to info.ukom[@]gov.si.

Accreditation badges will be provided at the media accreditation desk in Hotel Golf, as of 1 September 2013 starting at 8.00.

Legal disclaimer: Accreditation is not considered an invitation and cannot serve as grounds for the issue of visa.