Veleposlaništvo RS Vatikan /Novice /
08.11.2010  

OBVESTILO - Zakonodajni referendum o Zakonu o Radioteleviziji Slovenija

Ministrstvo za zunanje zadeve v sodelovanju z Državno volilno komisijo obvešča, da je razpisan referendum o Zakonu o Radioteleviziji  Slovenija (ZRTVS-2).

Za dan glasovanja je določena nedelja, 12. decembra 2010.

Državljani Republike Slovenije, ki so vpisani v evidenco volilne pravice državljanov Republike Slovenije in nimajo stalnega prebivališča na območju Republike Slovenije (t.im izseljenci), bodo vpisani v volilni imenik, ki bo sestavljen za območje jurisdikcije diplomatsko - konzularnega predstavništva. V kolikor se 12. decembra 2010 ne morete udeležiti glasovanja na diplomatsko-konzularnem predstavništvu, lahko glasujete po pošti ali na volišču na območju Republike Slovenije, vendar morate svojo namero sporočiti DVK. Zahtevek za glasovanje po pošti ali na območju RS, se nahaja na spletni strani DVK. Zahtevek je potrebno posredovati najkasneje do 27. novembra 2010 (za galsovanje po pošti) oziroma do 9. decembra 2010 (za glasovanje na območju RS), pri čemer velja rok prispetja.

Slovenske državljane s stalnim prebivališčem na območju Republike Slovenije, ki bi omenjenega dne želeli glasovati na veleposlaništvu Republike Slovenije pri Svetem sedežu ali po pošti, obveščamo:

1. Zahtevek za glasovanje po pošti ali na veleposlaništvu je potrebno posredovati Državni volilni komisiji (DVK) na naslov Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana. Podpisan in skeniran zahtevek je mogoče posredovati na spletni naslov DVK: rvk(at)gov.si ali na njihovo številko faksa: ++386 1 4331 269, najkasneje do 27. novembra 2010, pri čemer velja rok prispetja.

Volišče na veleposlaništvu RS pri Svetem sedežu bo odprto med 9. in 17. uro. S seboj morate imeti dokument, na podlagi katerega bo mogoče ugotoviti vašo istovetnost.