Veleposlaništvo RS Vatikan /Novice /
18.09.2020  

Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela.

Državni zbor Republike Slovenije je poslal obvestilo, da je Sindikat delavcev Migrantov Slovenije, zanj predsednik Sindikata Mario Fekonja in podpredsednik  Martin Ivec (dalje: pobudnik), na podlagi Zakona o referendumu in ljudski iniciativi, vložil pobudo volivcem za vložitev Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela.

 Kot prvi dan roka za zbiranje podpisov volivcev  je določen torek 15. 9. 2020 kot zadnji šestdeseti dan za zbiranje podpisov pa petek 13. 11. 2020.

 V navedenem roku lahko volivci podajo podporo na predpisanih obrazcih (SLO in ITA).

Skladno s 16.b členom ZRLI da volivec svojo podporo z vpisom osebnih podatkov na obrazec za podporo volivca, na katerem je navedeno, da daje podporo zahtevi oziroma pobudi za vložitev predloga zakona (opcija C). Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat.

 Za zbiranje podpor je pobudnik določil geslo: »ZA VIŠJE NADOMESTILO«, šifra 854.

Osebe, ki med potekom roka za zbiranje podpisov stalno ali začasno prebivajo v tujini, lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije v tujini.

 

Volivec tako izpolnjen in potrjen obrazec podpore sam pošlje pobudniku na naslov:

Sindikat delavcev Migrantov Slovenije

Kraljeviča Marka ulica 19

2000 Maribor

 

Volivec lahko podpiše obrazec tudi preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. Upravna enota bo prejela elektronsko podpisan obrazec in na podlagi uradnih evidenc preverila identiteto volivca.