Veleposlaništvo RS Vatikan /Novice /
21.10.2011  

Informacije o predčasnih volitvah v Državni zbor 4.12.2011 – Volišče na Veleposlaništvu RS pri Svetem Sedežu (Vatikan)

Državljane Republike Slovenije obveščamo, da bo dne 4.12.2011 na Veleposlaništvu Republike Slovenije pri Svetem sedežu (Vatikan), Via della Conciliazione 10, 00193, Rim potekalo glasovanje na predčasnih volitvah v Državni zbor. Volišče bo odprto od 9.00 do 17.00.

Na veleposlaništvu RS v Italijanski republiki, Via Leonardo Pisano 10, 00197 Rim NE BO POTEKALO GLASOVANJE, ampak bo organizirano enotno volišče na Veleposlaništvu Republike Slovenije pri Svetem sedežu (Vatikan), Via della Conciliazione 10, 00193, Rim. Prilagamo spletno povezavo do rimskega podjetja za javne prevoze, kjer lahko dobite informacije o najkrajši povezavi z javnim prevozom od vašega doma do volišča: http://www.atac.roma.it/.

Pošiljamo povezavo do spletne strani Državne volilne komisije (DVK) z informacijami o izvedbi predčasnih volitev v Državni zbor: http://www.dvk.gov.si/. Prilagamo povezavo do sklepa z navedbo diplomatskih predstavništev in konzulatov RS v tujini, kjer bo potekalo glasovanje: http://www.dvk.gov.si/DZ2011/dokumenti/voliscaDKP.pdf. Predlagamo, da spremljate spletne strani DVK.

Glasovanje na volitvah je možno na zgoraj navedenem veleposlaništvu, po pošti ali v Republiki Sloveniji (volišča OMNIA). Državljani s stalnim prebivališčem v tujini – izseljenci - bodo na svoj naslov, ki je vpisan v register prebivalstva prejeli obvestilo o poteku volitev in o možnostih glasovanj. Svojo volilno pravico lahko uresničujejo na volišču na diplomatskem predstavništvu oz. konzulatu v državi, kjer živijo – kot navedeno zgoraj bo volišče v Rimu organizirano na Veleposlaništvu RS pri Svetem sedežu, v Italiji pa bo volišče organizirano tudi na Generalnem konzulatu RS v Trstu. Izseljenci bodo lahko glasovali tudi po pošti – na svoj naslov bodo prejeli tudi glasovnico in volilno karto, lahko pa se odločijo tudi za glasovanje na voliščih OMNIA, vendar le, če svojo namero sporočijo okrajni volilni komisiji oz. upravni enoti najkasneje do 30.11.2011. Obrazec za glasovanje na volišču OMNIA je objavljena spletni strani DVK: http://www.dvk.gov.si/DZ2011/dokumenti/zahtevek_izseljenci.pdf.

IZSELJENCI:

Posebej obveščamo, da bodo na Veleposlaništvu RS pri Svetem sedežu in tudi na Veleposlaništvu RS v Italiji razgrnjeni volilni imeniki državljanov Republike Slovenije s stalnim prebivališčem na območju, ki ga pokriva volišče v Rimu (o razgrnitvi bomo objavili posebno obvestilo). Državljani, ki so vanj vpisani imajo možnost, da preverijo pravilnost vpisanih podatkov in zahtevajo popravek, in sicer najkasneje do 19.11.2011.

ZDOMCI:

Na diplomatsko-konzularnem predstavništvu RS v tujini lahko poleg izseljencev glasujejo tudi državljani Republike Slovenije, ki se začasno nahajajo v tujini. Pri tem morajo najkasneje do 04.11.2011 Državni volilni komisiji vrniti izpolnjen obrazec z zahtevkom za glasovanje po pošti ali na predstavništvu, sicer lahko glasujejo na svojem volišču v RS (skeniran na rvk@gov.si, po faksu na +38614331269 ali po pošti na naslov DVK, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana):  http://www.dvk.gov.si/DZ2011/dokumenti/zahtevek_zdomci.pdf.

04.11.2011 je prekluzivni rok, kar pomeni, da velja rok prispetja zahtevka, zapozneli zahtevki se kot prepozni zavržejo.

ZBIRANJE PODPISOV VOLILCEV V PODPORO POSAMEZNI LISTI KANDIDATOV OZ. KANDIDATU ZA POSLANCA V DZ:

Skladno z določbami Zakon o volitvah v državni zbor lahko kandidate za poslanke in poslance v državni zbor predlagajo politične stranke in volivci. Volivec da svojo podporo s podpisom na predpisanih obrazcih DVK, kar lahko stori samo enkrat (na spletni strani DVK so objavljeni tudi obrazci v jezikih narodnih skupnosti):
http://www.dvk.gov.si/DZ2011/dokumenti/OBR_DZ1_S.pdf (podpora listi kandidatov),
http://www.dvk.gov.si/DZ2011/dokumenti/OBR_DZ3_S.pdf (podpora kandidatu za predstavnika italijanske oz. madžarske narodne skupnosti).

Volivci, ki se med potekom roka za zbiranje podpor stalno ali začasno nahajajo v tujini lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatsko-konzularnega predstavništva RS v tujini na podlagi preverjene identitete z vpogledom v osebni dokument. Volivec tako izpolnjen in potrjen obrazec sam pošlje predlagatelju, ki poskrbi, da se podana podpora pošlje pristojnemu organu. Zadnji datum, do katerega se lahko posreduje potrjene obrazce podpore predlagatelju v RS je 9.11.2011.