Veleposlaništvo RS Vatikan /Novice /
02.11.2011  

RAZGRNJENI VOLILNI IMENIKI – predčasne volitve v Državni zbor DNE 4.12.2011

Državljane Republike Slovenije obveščamo, da so v prostorih Veleposlaništva RS pri Svetem sedežu, Via della Conciliazione 10, 00193 Roma, razgrnjeni volilni imeniki izseljencev za območje Italije in Vatikana, kakor jih je na podlagi 10. člena Zakona o evidenci volilne pravice sestavil organ, pristojen za vodenje evidence volilne pravice s stanjem na dan 21.10.2011.

Razgrnitev volilnih imenikov traja do 19.11.2011, ogled na veleposlaništvu je možen vsak delovnik od 9.00 do 17.00 (vključno do petka 18.11.2011). V času razgrnitve ima vsak državljan RS pravico pregledovati volilne imenike in zahtevati popravek (če sam ali kdo drug ni vpisan v volilni imenik, če je vpisan nekdo, ki nima volilne pravice, če je vpisana oseba, ki je umrla, če je nepravilno vpisano osebno ime ali drug podatek, ki se nanaša nanj ali na koga drugega). Popravek je mogoče zahtevati ustno ali pisno pri Veleposlaništvu RS pri Svetem sedežu v Rimu do 18.11.2011. Informacije o vpisu v volilni imenik lahko volivci dobijo tudi po telefonu (06 6833009).

Ponovno želimo opozoriti zdomce, ki želijo glasovati na diplomatsko konzularnem predstavništvu ali po pošti, da morajo svojo namero najkasneje do 4. novembra 2011, sporočiti Državno volilni komisiji na naslov DVK, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, po faksu na številko 00386 1 43 31 269 ali pa podpisan in skeniran zahtevek posredujejo na elektronski naslov: rvk(at)gov.si