Veleposlaništvo RS Vatikan /Novice /
15.02.2012  

INFORMACIJE O ZAKONODAJNEM REFERENDUMU O DRUŽINSKEM ZAKONIKU 25.3.2012 – VOLIŠČE NA VELEPOSLANIŠTVU RS PRI SVETEM SEDEŽU (VATIKAN)

Državljane Republike Slovenije obveščamo, da bo dne 25.3.2012 na Veleposlaništvu Republike Slovenije pri Svetem sedežu (Vatikan), Via della Conciliazione 10, 00193, Rim potekalo glasovanje o zakonodajnem referendumu o Družinskem zakoniku. Volišče bo odprto od 9.00 do 17.00.

Na veleposlaništvu RS v Italijanski republiki, Via Leonardo Pisano 10, 00197 Rim NE BO POTEKALO GLASOVANJE, ampak bo organizirano enotno volišče na Veleposlaništvu Republike Slovenije pri Svetem sedežu (Vatikan), Via della Conciliazione 10, 00193, Rim. Prilagamo spletno povezavo do rimskega podjetja za javne prevoze, kjer lahko dobite informacije o najkrajši povezavi z javnim prevozom od vašega doma do volišča: http://www.atac.roma.it/.

Pošiljamo povezavo do spletne strani Državne volilne komisije (DVK) z informacijami o izvedbi referenduma: http://www.dvk.gov.si/. Predlagamo, da spremljate spletne strani DVK.

Glasovanje na volitvah je možno na zgoraj navedenem veleposlaništvu, po pošti ali v Republiki Sloveniji (volišča OMNIA). Državljani s stalnim prebivališčem v tujini – izseljenci – lahko svojo volilno pravico lahko uresničujejo na volišču na diplomatskem predstavništvu oz. konzulatu v državi, kjer živijo – kot navedeno zgoraj bo volišče v Rimu organizirano na Veleposlaništvu RS pri Svetem sedežu, v Italiji pa bo volišče organizirano tudi na Generalnem konzulatu RS v Trstu. Izseljenci se lahko odločijo tudi za glasovanje na voliščih OMNIA v Sloveniji, vendar le, če svojo namero sporočijo okrajni volilni komisiji oz. upravni enoti najkasneje do 22.3.2012. Obrazec za glasovanje na volišču OMNIA je objavljen na spletni strani DVK: http://www.dvk.gov.si/Druzinski2012/dokumenti/RF03_zdomci_OMNIA.pdf

IZSELJENCI:
Državljani s stalnim prebivališčem v tujini – izseljenci - bodo na svoj naslov, ki je vpisan v register prebivalstva prejeli obvestilo o poteku referenduma in o možnostih glasovanj. Glasovnice in volilne karte volilci ne prejmejo neposredno, ampak morajo DVK posredovati zahtevek za glasovanje po pošti, in sicer najkasneje do 10.3.2012: http://www.dvk.gov.si/Druzinski2012/dokumenti/RF01_posta_izseljenci.pdf (skeniran na gp.dvk(at)dvk-rs.si, po faksu na +38614331269 ali po pošti na naslov DVK, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana).

10.3.2012 je prekluzivni rok, kar pomeni, da velja rok prispetja zahtevka, zapozneli zahtevki se kot prepozni zavržejo.

Posebej obveščamo, da bodo na Veleposlaništvu RS pri Svetem sedežu in tudi na Veleposlaništvu RS v Italiji razgrnjeni volilni imeniki državljanov Republike Slovenije s stalnim prebivališčem na območju, ki ga pokriva volišče v Rimu (o razgrnitvi bomo objavili posebno obvestilo). Državljani, ki so vanj vpisani imajo možnost, da preverijo pravilnost vpisanih podatkov in zahtevajo popravek.

ZDOMCI:
Na diplomatsko-konzularnem predstavništvu RS v tujini lahko poleg izseljencev glasujejo tudi državljani Republike Slovenije, ki se začasno nahajajo v tujini. Pri tem morajo najkasneje do 10.3.2012 Državni volilni komisiji vrniti izpolnjen obrazec z zahtevkom za glasovanje po pošti ali na predstavništvu, sicer lahko glasujejo na svojem volišču v RS (skeniran na gp.dvk(at)dvk-rs.si, po faksu na +38614331269 ali po pošti na naslov DVK, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana): http://www.dvk.gov.si/Druzinski2012/dokumenti/RF02_posta_DKP_zdomci.pdf.

10.3.2012 je prekluzivni rok, kar pomeni, da velja rok prispetja zahtevka, zapozneli zahtevki se kot prepozni zavržejo.